سمیرا صادقی بخی

کارشناس چشم

سمیرا صادقی بخی http://drdr.ir/doctor/13361/دکتر-سمیرا-صادقی-بخی/ http://drdr.ir/doctor/13361/دکتر-سمیرا-صادقی-بخی/ ب-1193 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سمیرا صادقی بخی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سمیرا صادقی بخی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب