مینا مصطفوی یزدی

کارشناس چشم

مینا مصطفوی یزدی http://drdr.ir/doctor/13365/دکتر-مینا-مصطفوی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13365/دکتر-مینا-مصطفوی-یزدی/ ب-1006 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مینا مصطفوی یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مینا مصطفوی یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب