دکتر محمدرضا انتظاری

دکتر محمدرضا انتظاری

مشاور تغذیه

دکتر محمدرضا انتظاری http://drdr.ir/doctor/13372/دکتر-محمدرضا-انتظاری/ http://drdr.ir/doctor/13372/دکتر-محمدرضا-انتظاری/ ت-1292 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-انتظاری-13372.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-انتظاری-13372.jpeg 0
یزد یزد خیابان شهید حسینی پور(پیروزی)، روبروی آزمایشگاه کیان تشخیص
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا انتظاری
20 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمدرضا انتظاری

اردکان - خیابان شهید حسینی پور(پیروزی)، روبروی آزمایشگاه کیان تشخیص
تلفن مرکز
03532231943
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط