یوسف نقیائی

کارشناس تغذیه

یوسف نقیائی http://drdr.ir/doctor/13385/دکتر-یوسف-نقیائی/ http://drdr.ir/doctor/13385/دکتر-یوسف-نقیائی/ ت-2005 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط یوسف نقیائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات یوسف نقیائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب