فائزه پور سلیمان

کارشناس تغذیه

فائزه پور سلیمان http://drdr.ir/doctor/13392/دکتر-فائزه-پور-سلیمان/ http://drdr.ir/doctor/13392/دکتر-فائزه-پور-سلیمان/ ت-3809 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فائزه پور سلیمان ویزیت شده اید؟
اطلاعات فائزه پور سلیمان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب