دکتر علی جعفرزاده

کارشناس تغذیه در دیابت حاملگی

دکتر علی جعفرزاده http://drdr.ir/doctor/13393/دکتر-علی-جعفرزاده/ http://drdr.ir/doctor/13393/دکتر-علی-جعفرزاده/ ت-3065 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536240067 0
یزد یزد خیابان ایت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مجیبیان
اطلاعات مطب دکتر علی جعفرزاده

آدرس مطب دکتر علی جعفرزاده

یزد - خیابان ایت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مجیبیان
پزشکان مرتبط