دکتر طاهره جمع اشکذری

کارشناس تغذیه

دکتر طاهره جمع اشکذری http://drdr.ir/doctor/13394/دکتر-طاهره-جمع-اشکذری/ http://drdr.ir/doctor/13394/دکتر-طاهره-جمع-اشکذری/ ت-2107 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر طاهره جمع اشکذری
پزشکان مرتبط