شیما دهقان بنادکی

کارشناس تغذیه

شیما دهقان بنادکی http://drdr.ir/doctor/13401/دکتر-شیما-دهقان-بنادکی/ http://drdr.ir/doctor/13401/دکتر-شیما-دهقان-بنادکی/ ت-2940 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط شیما دهقان بنادکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات شیما دهقان بنادکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب