دکتر رضا زارع ده آبادی

کارشناس ارشد تغذیه

دکتر رضا زارع ده آبادی http://drdr.ir/doctor/13403/دکتر-رضا-زارع-ده-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13403/دکتر-رضا-زارع-ده-آبادی/ ت-604 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - بلوار ولی عصر - خیابان 15 خرداد - پلاک 9
اطلاعات مطب دکتر رضا زارع ده آبادی
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رضا زارع ده آبادی

یزد - یزد - بلوار ولی عصر - خیابان 15 خرداد - پلاک 9
تلفن مرکز
03535227787
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط