دکتر جلال صادقی زاده یزدی

کارشناس تغذیه

دکتر جلال صادقی زاده یزدی http://drdr.ir/doctor/13407/دکتر-جلال-صادقی-زاده-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/13407/دکتر-جلال-صادقی-زاده-یزدی/ ت-448 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر جلال صادقی زاده یزدی
پزشکان مرتبط