نیره عباسی

کارشناس تغذیه

نیره عباسی http://drdr.ir/doctor/13408/دکتر-نیره-عباسی/ http://drdr.ir/doctor/13408/دکتر-نیره-عباسی/ ت-3650 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط نیره عباسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات نیره عباسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب