مهدیه مصلایی پوریزدی

کارشناس تغذیه

مهدیه مصلایی پوریزدی http://drdr.ir/doctor/13413/دکتر-مهدیه-مصلایی-پوریزدی/ http://drdr.ir/doctor/13413/دکتر-مهدیه-مصلایی-پوریزدی/ ت-345 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مهدیه مصلایی پوریزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مهدیه مصلایی پوریزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب