مهدی پیروز

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

مهدی پیروز http://drdr.ir/doctor/13417/دکتر-مهدی-پیروز/ http://drdr.ir/doctor/13417/دکتر-مهدی-پیروز/ ش-1031 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مهدی پیروز ویزیت شده اید؟
اطلاعات مهدی پیروز
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب