فریبا فتاحی اردکانی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

فریبا فتاحی اردکانی http://drdr.ir/doctor/13422/دکتر-فریبا-فتاحی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13422/دکتر-فریبا-فتاحی-اردکانی/ ش-1405 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فریبا فتاحی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فریبا فتاحی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب