دکتر مهدی زارع بیدکی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر مهدی زارع بیدکی http://drdr.ir/doctor/13423/دکتر-مهدی-زارع-بیدکی/ http://drdr.ir/doctor/13423/دکتر-مهدی-زارع-بیدکی/ ش-1293 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار مرزداران، چهار اه ناهيد، ساختمان رسا، واحد 5
اطلاعات مطب دکتر مهدی زارع بیدکی

آدرس مطب دکتر مهدی زارع بیدکی

مهریز - بلوار مرزداران، چهار اه ناهيد، ساختمان رسا، واحد 5
تلفن مرکز
02144266446
پزشکان مرتبط