محمدرضا کاظمی نژاد

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

محمدرضا کاظمی نژاد http://drdr.ir/doctor/13429/دکتر-محمدرضا-کاظمی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/13429/دکتر-محمدرضا-کاظمی-نژاد/ ش-1105 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط محمدرضا کاظمی نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمدرضا کاظمی نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب