سعیده اخوان طبسی

کارشناس شنوایی سنجی (ادیومتریست)

سعیده اخوان طبسی http://drdr.ir/doctor/13430/دکتر-سعیده-اخوان-طبسی/ http://drdr.ir/doctor/13430/دکتر-سعیده-اخوان-طبسی/ ش-826 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سعیده اخوان طبسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سعیده اخوان طبسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب