دکتر فاطمه یکتائی

فیزیوتراپیست

دکتر فاطمه یکتائی http://drdr.ir/doctor/13455/دکتر-فاطمه-یکتائی/ http://drdr.ir/doctor/13455/دکتر-فاطمه-یکتائی/ ف-3546 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09372175275 0
یزد یزد سه راه شحنه، مجتمع درمانی فرهنگیان
اطلاعات مطب دکتر فاطمه یکتائی

آدرس مطب دکتر فاطمه یکتائی

یزد - سه راه شحنه، مجتمع درمانی فرهنگیان
تلفن نوبت دهی
09372175275
تلفن مرکز
09133580538
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط