هادی کریمی زارچی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

هادی کریمی زارچی http://drdr.ir/doctor/13457/دکتر-هادی-کریمی-زارچی/ http://drdr.ir/doctor/13457/دکتر-هادی-کریمی-زارچی/ ف-4751 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط هادی کریمی زارچی ویزیت شده اید؟
اطلاعات هادی کریمی زارچی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب