فیزیوتراپی زندگی

کارشناس ارشد پزشکی فیزیکی و توانبخشی

فیزیوتراپی زندگی http://drdr.ir/doctor/13458/فیزیوتراپی-زندگی/ http://drdr.ir/doctor/13458/فیزیوتراپی-زندگی/ ف-4521 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532520522 0
یزد یزد بلوار امام، جنب تالار سبز، کوچه نشاط
آیا از قبل توسط فیزیوتراپی زندگی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فیزیوتراپی زندگی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

مهریز - بلوار امام، جنب تالار سبز، کوچه نشاط
پزشکان مرتبط