دکتر ذبیح اله برجسته فیروزآبادی

کارشناس ارشد پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر ذبیح اله برجسته فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13459/دکتر-ذبیح-اله-برجسته-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13459/دکتر-ذبیح-اله-برجسته-فیروزآبادی/ ف-529 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ ذبیح الله برجسته فیزیوتراپیست در میبد فیزیوتراپی در میبد
یزد یزد خیابان هفتم تیر - روبروی اورژانس 115
اطلاعات مطب دکتر ذبیح اله برجسته فیروزآبادی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ذبیح اله برجسته فیروزآبادی

میبد - خیابان هفتم تیر - روبروی اورژانس 115
تلفن مرکز
03532325662
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط