احمدرضا پارسائیان

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

احمدرضا پارسائیان http://drdr.ir/doctor/13468/دکتر-احمدرضا-پارسائیان/ http://drdr.ir/doctor/13468/دکتر-احمدرضا-پارسائیان/ ف-3548 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط احمدرضا پارسائیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات احمدرضا پارسائیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب