مرکز تصویربرداری تمام دیجیتال دکتر مطلب احمدی

رادیولوژیست

مرکز تصویربرداری تمام دیجیتال دکتر مطلب احمدی http://drdr.ir/doctor/1347/مرکز-تصویربرداری-تمام-دیجیتال-دکتر-مطلب-احمدی/ http://drdr.ir/doctor/1347/مرکز-تصویربرداری-تمام-دیجیتال-دکتر-مطلب-احمدی/ 61094 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان امام - جنب پاساژ لاله - ساختمان بوستان - زیر زمین
اطلاعات مرکز تصویربرداری تمام دیجیتال دکتر مطلب احمدی
خدمات در این مرکز
رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، دانسیتومتری
رادیوگرافی ساده از تمام اندام، رادیوگرافی رنگی از مری، معده و اثنی عشر، روده کوچک، روده بزرگ، کلیه حالب ها و مثانه و ...
رادیوگرافی دهان و دندان، پانورکس، سفالوگرافی تک دندان، اکلوزال و ... سونوگرافی ساده ا

آدرس مرکز

بهشهر - خیابان امام - جنب پاساژ لاله - ساختمان بوستان - زیر زمین
تلفن مرکز
01134532094
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
1 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
پزشکان مرتبط