دکتر سیداحمد حسینی شحنه

کارشناس فیزیوتراپی

دکتر سیداحمد حسینی شحنه http://drdr.ir/doctor/13470/دکتر-سیداحمد-حسینی-شحنه/ http://drdr.ir/doctor/13470/دکتر-سیداحمد-حسینی-شحنه/ ف-4819 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09138620890
یزد یزد آزادشهر، فلکه اول خیابان استقلال - فیزیوتراپی دکتر حسینی
اطلاعات مطب دکتر سیداحمد حسینی شحنه
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیداحمد حسینی شحنه

یزد - آزادشهر، فلکه اول خیابان استقلال - فیزیوتراپی دکتر حسینی
تلفن مرکز
03537212068
پزشکان مرتبط