دکتر محمدعلی خاکزاد

کارشناس فیزیوتراپیست

دکتر محمدعلی خاکزاد http://drdr.ir/doctor/13471/دکتر-محمدعلی-خاکزاد/ http://drdr.ir/doctor/13471/دکتر-محمدعلی-خاکزاد/ ف-969 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536232911
یزد یزد خیابان کاشانی، چهار راه شهید دانش، نرسیده به میدان قرآن، روبروی حسینیه حجت، فیزیوتراپی خاکزاد
اطلاعات مطب دکتر محمدعلی خاکزاد

آدرس مطب دکتر محمدعلی خاکزاد

یزد - خیابان کاشانی، چهار راه شهید دانش، نرسیده به میدان قرآن، روبروی حسینیه حجت، فیزیوتراپی خاکزاد
تلفن مرکز
03536288230-03536232911
پزشکان مرتبط