تکتم سلطانی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

تکتم سلطانی http://drdr.ir/doctor/13477/دکتر-تکتم-سلطانی/ http://drdr.ir/doctor/13477/دکتر-تکتم-سلطانی/ ف-4582 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط تکتم سلطانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات تکتم سلطانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب