محمدرضا صالحی فر

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی
محمدرضا صالحی فر http://drdr.ir/doctor/13479/دکتر-محمدرضا-صالحی-فر/ http://drdr.ir/doctor/13479/دکتر-محمدرضا-صالحی-فر/ ف-2266 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط محمدرضا صالحی فر ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمدرضا صالحی فر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط