دکتر صدریه صدرنیا

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

دکتر صدریه صدرنیا http://drdr.ir/doctor/13480/دکتر-صدریه-صدرنیا/ http://drdr.ir/doctor/13480/دکتر-صدریه-صدرنیا/ ف-3513 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان باهنر، کوچه امیرالمؤمنین، جنب بانک مسکن، بن بست 4،فیزیوتراپی صدرا
اطلاعات مطب دکتر صدریه صدرنیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر صدریه صدرنیا

یزد - میدان باهنر، کوچه امیرالمؤمنین، جنب بانک مسکن، بن بست 4،فیزیوتراپی صدرا
تلفن مرکز
03537267769
پزشکان مرتبط