سیداحمد طبائی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

سیداحمد طبائی http://drdr.ir/doctor/13481/دکتر-سیداحمد-طبائی/ http://drdr.ir/doctor/13481/دکتر-سیداحمد-طبائی/ ف-3926 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سیداحمد طبائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سیداحمد طبائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب