فاطمه کریمی بندرآبادی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

فاطمه کریمی بندرآبادی http://drdr.ir/doctor/13485/دکتر-فاطمه-کریمی-بندرآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13485/دکتر-فاطمه-کریمی-بندرآبادی/ ف-3507 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه کریمی بندرآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه کریمی بندرآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب