اسفندیار مدامی

کارشناس پزشکی فیزیکی و توانبخشی

اسفندیار مدامی http://drdr.ir/doctor/13486/دکتر-اسفندیار-مدامی/ http://drdr.ir/doctor/13486/دکتر-اسفندیار-مدامی/ ف-687 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط اسفندیار مدامی ویزیت شده اید؟
اطلاعات اسفندیار مدامی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب