رضا پاک مهر

کارشناس کاردرمانی (طب کار)

رضا پاک مهر http://drdr.ir/doctor/13501/دکتر-رضا-پاک-مهر/ http://drdr.ir/doctor/13501/دکتر-رضا-پاک-مهر/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط رضا پاک مهر ویزیت شده اید؟
اطلاعات رضا پاک مهر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب