دکتر مهدی ثابت قدم

کارشناس کاردرمانی (طب کار)

دکتر مهدی ثابت قدم http://drdr.ir/doctor/13502/دکتر-مهدی-ثابت-قدم/ http://drdr.ir/doctor/13502/دکتر-مهدی-ثابت-قدم/ ک-د-910 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار منتظر قائم، کوچه اکبرآباد، توانبخشی پویا
اطلاعات مطب دکتر مهدی ثابت قدم
35 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهدی ثابت قدم

یزد - بلوار منتظر قائم، کوچه اکبرآباد، توانبخشی پویا
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط