دکتر علی شاکر

دکترا عمومی

دکتر علی شاکر http://drdr.ir/doctor/1351/دکتر-علی-شاکر/ http://drdr.ir/doctor/1351/دکتر-علی-شاکر/ 41444 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03531735199
یزد یزد خیابان پیروزی، پلاک 33
اطلاعات مطب دکتر علی شاکر
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی شاکر

اردکان - خیابان پیروزی، پلاک 33
تلفن مرکز
03532235103
پزشکان مرتبط