دکتر سیدعلی محمد موسوی فرد

کارشناس ارائه خدمات کاردرمانی و توانبخشی برای کودکان،بزرگسالان و سالمندان در حیطه های جسمی و ذهنی

دکتر سیدعلی محمد موسوی فرد http://drdr.ir/doctor/13511/دکتر-سیدعلی-محمد-موسوی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/13511/دکتر-سیدعلی-محمد-موسوی-فرد/ ک ـ د ـ 547 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد تقاطع خیابان کاشانی و امام جعفر صادق، بلوار خاتم، روبروی حسینیه حجت (عج)
اطلاعات مطب دکتر سیدعلی محمد موسوی فرد
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیدعلی محمد موسوی فرد

یزد - تقاطع خیابان کاشانی و امام جعفر صادق، بلوار خاتم، روبروی حسینیه حجت (عج)
تلفن مرکز
03536288824
پزشکان مرتبط