عباس دهستانی اردکانی

کارشناس گفتار درمانی

عباس دهستانی اردکانی http://drdr.ir/doctor/13516/دکتر-عباس-دهستانی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13516/دکتر-عباس-دهستانی-اردکانی/ گ-481 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی - روبروی پارکینگ خاتم النبیا - روبروی بیمه
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط عباس دهستانی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات عباس دهستانی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب عباس دهستانی اردکانی

یزد - بلوار طالقانی - روبروی پارکینگ خاتم النبیا - روبروی بیمه