دکتر عباس دهستانی اردکانی

گفتار درمانی

دکتر عباس دهستانی اردکانی http://drdr.ir/doctor/13516/دکتر-عباس-دهستانی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13516/دکتر-عباس-دهستانی-اردکانی/ گ-481 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی - روبروی پارکینگ خاتم النبیا - روبروی بیمه
اطلاعات مطب دکتر عباس دهستانی اردکانی

آدرس مطب دکتر عباس دهستانی اردکانی

یزد - بلوار طالقانی - روبروی پارکینگ خاتم النبیا - روبروی بیمه
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط