افسانه هاتفی اردکانی

کارشناس گفتار درمانی

افسانه هاتفی اردکانی http://drdr.ir/doctor/13519/دکتر-افسانه-هاتفی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/13519/دکتر-افسانه-هاتفی-اردکانی/ گ-1173 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط افسانه هاتفی اردکانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات افسانه هاتفی اردکانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب