دکتر فضل الله دهقان

کارشناس گفتاردرمانی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دکتر فضل الله دهقان http://drdr.ir/doctor/13520/دکتر-فضل-الله-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/13520/دکتر-فضل-الله-دهقان/ گ-د 876 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09904419188 0
یزد یزد خیابان کاشانی، تقاطع امام جعفر صادق بلوار خاتم یزدی، روبرو حسینیه حجت، کلینیک گفتاردرمانی دیبا
اطلاعات مطب دکتر فضل الله دهقان

آدرس مطب دکتر فضل الله دهقان

یزد - خیابان کاشانی، تقاطع امام جعفر صادق بلوار خاتم یزدی، روبرو حسینیه حجت، کلینیک گفتاردرمانی دیبا
تلفن نوبت دهی
09904419188
تلفن مرکز
03536294636
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط