دکتر فضل الله دهقان

کارشناس ارشد کارشناس گفتاردرمانی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

دکتر فضل الله دهقان http://drdr.ir/doctor/13520/دکتر-فضل-الله-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/13520/دکتر-فضل-الله-دهقان/ گ-د 876 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09904419188 0
یزد یزد خیابان کاشانی، تقاطع امام جعفر صادق بلوار خاتم یزدی، روبرو حسینیه حجت، کلینیک گفتاردرمانی دیبا
اطلاعات مطب دکتر فضل الله دهقان

آدرس مطب دکتر فضل الله دهقان

یزد - خیابان کاشانی، تقاطع امام جعفر صادق بلوار خاتم یزدی، روبرو حسینیه حجت، کلینیک گفتاردرمانی دیبا
تلفن مرکز
03536294636
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط