حامد ملانوری شمس

کارشناس گفتار درمانی
حامد ملانوری شمس http://drdr.ir/doctor/13523/دکتر-حامد-ملانوری-شمس/ http://drdr.ir/doctor/13523/دکتر-حامد-ملانوری-شمس/ گ-777 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صدوق
آیا از قبل توسط حامد ملانوری شمس ویزیت شده اید؟
اطلاعات حامد ملانوری شمس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب حامد ملانوری شمس

اشکذر - صدوق
پزشکان مرتبط