دکتر حامد ملانوری شمس

کارشناس گفتار درمانی

دکتر حامد ملانوری شمس http://drdr.ir/doctor/13523/دکتر-حامد-ملانوری-شمس/ http://drdr.ir/doctor/13523/دکتر-حامد-ملانوری-شمس/ گ-777 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صدوق
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر حامد ملانوری شمس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حامد ملانوری شمس

اشکذر - صدوق