فریبا پوررشیدی فیروزآبادی

کارشناس گفتار درمانی

فریبا پوررشیدی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/13526/دکتر-فریبا-پوررشیدی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13526/دکتر-فریبا-پوررشیدی-فیروزآبادی/ گ-1323 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فریبا پوررشیدی فیروزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فریبا پوررشیدی فیروزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب