عبدالرحمن صادقی یخدانی

کارشناس گفتار درمانی

عبدالرحمن صادقی یخدانی http://drdr.ir/doctor/13530/دکتر-عبدالرحمن-صادقی-یخدانی/ http://drdr.ir/doctor/13530/دکتر-عبدالرحمن-صادقی-یخدانی/ گ-903 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط عبدالرحمن صادقی یخدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات عبدالرحمن صادقی یخدانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب