محمدجواد غنی نسب شورکی

کارشناس آسیب شناس گفتار و زبان

محمدجواد غنی نسب شورکی http://drdr.ir/doctor/13531/دکتر-محمدجواد-غنی-نسب-شورکی/ http://drdr.ir/doctor/13531/دکتر-محمدجواد-غنی-نسب-شورکی/ گ-634 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03536244101 0
یزد یزد خیابان کاشانی، کوچه جنب پاساژ سیدالشهدا، کلینیک بهار
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط محمدجواد غنی نسب شورکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمدجواد غنی نسب شورکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب محمدجواد غنی نسب شورکی

یزد - خیابان کاشانی، کوچه جنب پاساژ سیدالشهدا، کلینیک بهار