دکتر محمدمهدی افخمی عقدا

کارشناس گفتار درمانی

دکتر محمدمهدی افخمی عقدا http://drdr.ir/doctor/13534/دکتر-محمدمهدی-افخمی-عقدا/ http://drdr.ir/doctor/13534/دکتر-محمدمهدی-افخمی-عقدا/ گ-1370 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر محمدمهدی افخمی عقدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب