اخترالسادات ترابی پور

اخترالسادات ترابی پور

کارشناس ارشد گفتار درمانی

اخترالسادات ترابی پور http://drdr.ir/doctor/13536/اخترالسادات-ترابی-پور/ http://drdr.ir/doctor/13536/اخترالسادات-ترابی-پور/ گ-1233 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اخترالسادات-ترابی-پور-13536.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اخترالسادات-ترابی-پور-13536.jpg 03533726462 0
یزد یزد خیابان آذریزدی، کوچه ۲۶
آیا از قبل توسط اخترالسادات ترابی پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات اخترالسادات ترابی پور
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

یزد - خیابان آذریزدی، کوچه ۲۶
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط