دکتر اخترالسادات ترابی پور

کارشناس گفتار درمانی

دکتر اخترالسادات ترابی پور http://drdr.ir/doctor/13536/دکتر-اخترالسادات-ترابی-پور/ http://drdr.ir/doctor/13536/دکتر-اخترالسادات-ترابی-پور/ گ-1233 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03533726462 0
یزد یزد خیابان آذریزدی، کوچه ۲۶
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر اخترالسادات ترابی پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر اخترالسادات ترابی پور

یزد - خیابان آذریزدی، کوچه ۲۶