احد خضری

کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان و کارشناس روانشناسی

احد خضری http://drdr.ir/doctor/13539/دکتر-احد-خضری/ http://drdr.ir/doctor/13539/دکتر-احد-خضری/ گ-1340 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چهارراه بسیج
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط احد خضری ویزیت شده اید؟
اطلاعات احد خضری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب احد خضری

یزد - چهارراه بسیج
تلفن مرکز
0919XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)