دکتر احد خضری

کارشناس آسیب شناسی گفتار و زبان و کارشناس روانشناسی

دکتر احد خضری http://drdr.ir/doctor/13539/دکتر-احد-خضری/ http://drdr.ir/doctor/13539/دکتر-احد-خضری/ گ-1340 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چهارراه بسیج
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر احد خضری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر احد خضری

یزد - چهارراه بسیج
تلفن مرکز
0919XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)