دکتر فاطمه طباطبائی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

دکتر فاطمه طباطبائی http://drdr.ir/doctor/13545/دکتر-فاطمه-طباطبائی/ http://drdr.ir/doctor/13545/دکتر-فاطمه-طباطبائی/ م-19704 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فاطمه طباطبائی
پزشکان مرتبط