فاطمه خدائی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

فاطمه خدائی http://drdr.ir/doctor/13547/دکتر-فاطمه-خدائی/ http://drdr.ir/doctor/13547/دکتر-فاطمه-خدائی/ م-31421 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط فاطمه خدائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات فاطمه خدائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب