صفیه رشیدی احمد آبادی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

صفیه رشیدی احمد آبادی http://drdr.ir/doctor/13548/دکتر-صفیه-رشیدی-احمد-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/13548/دکتر-صفیه-رشیدی-احمد-آبادی/ م-27747 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط صفیه رشیدی احمد آبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات صفیه رشیدی احمد آبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب