دکتر محبوبه کریمی احمدآبادی

کارشناس زنان و زایمان و نازایی

دکتر محبوبه کریمی احمدآبادی http://drdr.ir/doctor/13557/دکتر-محبوبه-کریمی-احمدآبادی/ http://drdr.ir/doctor/13557/دکتر-محبوبه-کریمی-احمدآبادی/ م-31389 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بهاباد
اطلاعات مطب دکتر محبوبه کریمی احمدآبادی

آدرس مطب دکتر محبوبه کریمی احمدآبادی

بافق - بهاباد
پزشکان مرتبط